• Rapala-rahasto

Rapala-rahaston avustukset 2021

Rapala-rahasto ja sen taustayhtiöt Rapala VMC Oyj sekä Normark Suomi Oy ovat myöntäneet jo kymmenen vuoden ajan merkittäviä raha-avustuksia eri puolille Suomea erityisesti sellaisille paikallisille hankkeille, joiden tarkoituksena on kalaston elinympäristöjen ja poikastuotannon parantaminen. Lisäksi tukea on annettu alan tutkimusten toteuttamiseen sekä moniin muihinkin kalastusharrastusta tukeviin toimiin.


Raha-avustusten ohessa on tehty myös monenlaisia välinelahjoituksia niin kalastusseuroille, osakaskunnille, vesien- ja luonnonsuojeluyhdistyksille, kouluille, nuorisokerhoille jne. etenkin lasten ja nuorten houkuttelemiseksi kalastusharrastuksen pariin.


Suomalainen vieheperinne paremmin talteen


Tänä vuonna Rapala-rahasto myönsi suurimman raha-avustuksen, 2000 euroa, Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry:lle Vääksyn Päijänne-talossa sijaitsevan Suomen vapaa-ajankalastusmuseon perusnäyttelyn uudistamiseen. Hanke on tarkoitus aloittaa paikallisen päijäthämäläisen kalastuksen, erityisesti viehevalmistuksen historialla, jossa yhtenä keskeisenä teemana on Rapalan tie maailmanmaineeseen muita valmistajia toki unohtamatta.


Museon kotimaisittain ainutlaatuisen mielenkiintoinen kokoelma on koottu pitkälti välinelahjoituksin ja vapaaehtoistoiminnalla. Kokoelman uudelleenjärjestely on myös sikäli ajankohtaista, että Suomen Kalastusmuseoyhdistys on yhdessä Suomen Metsästysmuseon kanssa suunnittelemassa yhteistä Erä- ja luontokulttuurimuseota maahamme.


Uuden museon aihealueita ovat kalastuksen lisäksi metsästys, luonnontuotteiden keräily, retkeily ja muu luonnon virkistyskäyttö. Tätä jopa kansainvälisesti vetovoimaista museohanketta tukevat maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä museovirasto. Tällä hetkellä museon sijainnille etsitään sopivaa paikkakuntaa Suomesta.


Lohikalojen puolesta


Rapala-rahaston asiantuntijaraati ja päättäjät ovat laajasti huolestuneita kotimaisten lohikalalajien elinvoimaisuudesta vesistöissämme. Siksi rahasto on tukenut toimintavuosiensa aikana useita kymmeniä hankkeita, joilla on pyritty lisäämään esimerkiksi poikastuotantoalueita virtavesiin.

Suureksi onneksi huolestuneita on monia muitakin ja eri puolilla maatamme on vireillä todella monta hanketta lohikalojen elinympäristöjen parantamiseksi. Asialla on niin kalastusseuroja, osakaskuntia, virtavesiyhdistyksiä, paikallisia talkooporukoita kuin yksittäisiä puuhamiehiäkin. Kalahatun nosto heille!


Tällä kertaa rahallista tukea (1000-1500 euroa) kohdistettiin neljälle taholle. Yksi näistä on Itä-Suomen alueella Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa toimiva Saimaan lohikalojen ystävät ry., joka tarvitsi avustusta virtavesikunnostuksen seurantaan liittyvän erikoiskaluston hankintaan.


Toinen taho on Uudellamaalla toimiva Pro Inkoo ry Ingarskilanjoen meritaimenen kutupaikkojen kunnostukseen. Paikallinen taimen on yksi harvoista Suomenlahteen laskevien jokien alkuperäiskannoista. Sitä kasvatetaan monissa kalanviljelylaitoksissa Suomenlahteen tehtäviä tuki-istutuksia varten.


Kolmas tuen saaneista, Pro Kuolimo, puolestaan toimii äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriäkannan pelastamisen puolesta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada aikaan rajoitetusti kalastettava nieriäkanta Kuolimojärveen ja samalla turvata koko Vuoksen vesistöalueen nieriänkannan elvyttäminen.


Neljäntenä on Vaasan eteläpuolella länsirannikolla toimiva metsästysseura Övermark jaktklubb, jolle ohjataan resursseja Lillå-joen kunnostushankkeeseen. Taimen nousee merestä Närpiönjoen kautta ja kutee Lillåssa, joka on tarkoitus rauhoittaa kalastukselta. Seura pyrkii lisäksi aktiivisella loukkupyynnillä pitämään minkit ja supikoirat poissa joelta kalanpoikashävikin minimoimiseksi. Samalla se näyttää mallia, että metsästysseuratkin voivat olla tekemässä työtä kalaston puolesta.


Koululaiset kalaan


Rapala-rahasto tukee säännöllisesti muun muassa Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön sekä Suomen 4H-liiton nuorisotoimintaa merkittävin välinelahjoituksin vuosittain. Lisäksi rahastolla on jo vuosien ajan ollut eräänlaisia kummikouluja, joissa paikallisten opettajien oman innostuksen ansiosta on järjestetty erilaisia, jopa opetussuunnitelmaan kuuluvia kalastuskursseja, kerhomaista toimintaa tai suosittuja kalastuspäiviä, jolloin jokaisella on ollut mahdollisuus kokeilla kalastuksen riemua.


Tänä vuonna tähän joukkoon liittyy naantalilaisen Marjamäen koulun Elämää Enemmän ry, joka järjestää yläkoulun kerholaisille retkiä tavoitteena luonnossa liikkumisen ja kalastuksen taitojen oppiminen sekä erityisesti nuorten sosiaalisten valmiuksien tukeminen ja yksinäisyyden helpottaminen.


Rahasto lahjoittaa lisäksi onkivapoja palokkalaiselle Savulahden päiväkotikoululle, joka sijaitsee sopivasti Jyväskylän Tuomiojärven rannan läheisyydessä. Toiminta-ajatuksena on päiväkodin ja koulun yhteistyö. Koulu on melko pieni (luokat 1-4), joten kaikki opettajat ovat mukana toiminnassa.


Koronaepidemian vuoksi Rapala-rahasto ei tänä vuonna tukenut kalastukseen liittyviä tapahtumia ja kilpailuja, koska päätöksiä tehtäessä ei ollut vielä varmuutta kokoontumisrajoitusten purkautumisesta.

Kannustusta puuhamiehille


Kolmen aktiivisen puuhamiehen perustama Keuruun seudun taimen -yhteistyö saa hakemansa raha-avustuksen teräsämpäreiden hankkimiseen mikromuovin vähentämiseksi kutusoraikkojen teossa. Tämä porukka on järjestänyt purokunnostustalkoita Keurusselän valuma-alueella jo vuodesta 2013. He ovat kaikki syntyperäisiä keuruulaisia, jotka ovat muuttaneet töiden perässä muualle. Rakkaudesta kotiseutuun ja kalavesien kunnostukseen he ovat käyttäneet merkittävän osan vapaa- ja vapa-ajastaan Keurusselän taimenkannan palauttamiseen.


Yhteenliittymä on tarjonnut osakaskunnille ilmaiseksi avaimet käteen paketteja, joihin sisältyvät sopivien kunnostuskohteiden kartoittaminen, veden laadun ja riittävyyden varmistaminen, neuvottelut maanomistajien kanssa, kunnostusten suunnittelu ja hyväksyttäminen ELY-keskuksesssa sekä talkoiden järjestäminen ja kutuseuranta. Nyt he ovat havahtuneet siihen, että soran kantamiseen käytetyistä muoviämpäreistä irtoaa jonkin verran mikromuovia vesistöön. Siksi he haluavat vaihtaa muoviämpärit teräsämpäreihin. Rahasto piti tällaista perustelua riittävänä myöntää avustus.

63 views