Vuonna 2018 Rapala-rahasto tuki kalavesien hoitoa ja koululaisten kalastusharrastuksen edistämistä

Updated: Dec 18, 2020
Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhteisesti perustama Rapala-rahasto sai tänä vuonna ennätysmäisen runsaasti avustushakemuksia hankkeisiin, joilla eri tahot haluavat edistää usein täysin talkoovoimin kalavesiemme ja kalastomme tilaa tai innostavat monin tavoin etenkin lapsia, nuoria ja muitakin erityisryhmiä virkistävän kalastusharrastuksen aloittamiseen.


Rapala-rahaston tarkoituksena on tukea juuri tällaista vapaaehtoistoimintaa erityisesti luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi sekä edistää kestävän kehityksen mukaisesti toteutettavien, entistä parempien ja monipuolisempien kalastusmahdollisuuksien lisäämistä maassamme.


Rapala-rahasto järjestää kerran vuodessa yleensä alkuvuodesta avoimen hakumenettelyn, jonka perusteella rahallista tukea tai kalastusvälinelahjoituksia voivat hakea mitkä tahot tahansa.

Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset ja valitsee niistä parhaiten Rapala-rahaston toimintaperiaatteita vastaavat hankkeet. Käytännössä tukea pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti eri tahoille ja keskenään samansuuntaisista hakemuksista valitaan ne, joilla on erityisen innostavaa ja kestävän kehityksen mukaisia asenteita muokkaavaa merkitystä lähinnä paikallistasolla.


Rapala-rahaston tukemat hankkeet 2018

Tänä vuonna rahallista tukea kohdistettiin erityisesti virtavesien kunnostushankkeisiin, mutta myös moneen muuhun tarpeeseen. Avustusten määrä vaihteli muutamasta sadasta eurosta pariin tuhanteen euroon.


Talluskylä-Kruununpuisto osakaskunta, Tervo: Kymijoen vesistön Rautalammin reitin latvoilla sijaitsevan Talluskylän alueen puromaisten virtavesien inventointiin ja kunnostamiseen.

Kalatalouden Keskusliitto: Lapsille ja nuorille suunnatun kalastusharrastuksen monipuolisuutta esittelevän videon valmistamiseen koulukäyttöön.


Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry: Vapaa-ajankalastukseen liittyvän historiallisen esine- ja valokuva-aineiston digitointiin ja luettelointiohjelman kustannuksiin.


Gammelbackan puro -hanke, Porvoo: Pääosin talkoovoimin useana vuonna tehdyn kunnostuksen kohteena olevan puron suualueen ruoppaukseen taimenten nousun turvaamiseksi.


Kuivaniemen Osakaskunta, Iin kunta: Kalaväylän merkitsemiseen Kuivajoen alajuoksulle vaelluskalojen ja nahkiaisten esteettömän kulun varmistamiseksi kutupaikoilleen.


Lohijokitiimi ry, Keminmaa: Emokalojen siirtoon Kemijokisuusta Kemi/Ounasjoen vapaana virtaaville jokiosuuksille (Paluu-keräys 2018).


Onnistaipaleen osakaskunta, Orivesi: Taipaleenjoessa olevan Myllykosken käytöstä poistetun padon ja sen aluskivikon muokkaamiseen konevoimin vapaaksi taimenen kulkureitiksi.


Paimionjoki-yhdistys ry, Paimio: Paimionjoen laajalla vesistöalueella, seitsemän kunnan sisällä, innostavia ja demokraattisesti alueelle jakautuvia kunnostustoimia koordinoivan asiantuntijan palkkausta varten.


Pyhän kyläyhdistys ry, Pelkosenniemi: Pyhäjärven ja Pyhäjoen vesien kalakannan monivuotisen tutkimushankkeen aloittamiseen.


Saimaan lohikalojen ystävät ry: Jokitalkkarihankkeeseen Itä-Suomessa tavoitteena palauttaa kalastusta kestävä taimenkanta Saimaaseen.


Osuuskunta Yli-Lestin Tervanen, Lestijärvi: Valtakunnallisesti esimerkillisen yksityisten vesienomistajien vetämän Tervasen kunnostushankkeeseen kuuluvan kalaportaan toteuttamiseen.

Kalevalan Taimen ry, Kuhmo: Kuhmon Mertaperässä sijaitsevan Mertapuron taimenen kutusoraikon ja pienpoikaskivikon perustamiseen.


Järvikalastusseura FLF, Joensuu: Kalastuksen sovittaminen kalaston tuoton mukaisesti - tutkimukseen tarvittavien ankkurimerkkien hankkimiseen.


Satakunnan aivovammayhdistys, Kankaanpää: Toimintaryhmän yhteisen kalastustapahtuman järjestelykuluihin.


Rapala-rahasto päätti jakaa myös erilaisia välinelahjoituksia, muun muassa heitto- ja pilkkisettejä sekä viehevalikoimia lähinnä lapsille ja nuorille järjestettäviin kalastuskoulutuksiin:

 • Nuorisokeskus Marttisen kalastuskerholle

 • Nuorisokeskus Metsäkartanon kalastustoimintaan Nuorisokeskus Piispalan leirikoulutoimintaan

 • Pohjois-Savon kalastuspiirin nuorisoleiritoimintaan

 • Hangon Kalamiesten nuorisokoulutukseen

 • Kajaanin Kalastuskerhon perhepilkkipäiville

 • Kesälahden Nuorten Kalakerhon kalastusleirille

 • Kotkan Saaristokalastajien lasten ja senioreiden kalastusleirille

 • Lopen seudun Kalavireen nuorten kalastustapahtumaan

 • Padasjoen Ladun lapsiperheiden kalastustapahtumaan

 • Pihtiputaan Urheilukalastajien nuorten kalastusleirille

 • Rantakylän Kalakavereiden nuorten kalastusleirille

 • Salar Fiskeklubbin nuorten pilkkitapahtumaan

 • Stadin Kalajunnujen toiminnan tukemiseen

Näiden lisäksi Rapala-rahasto lupasi merkittävää välinetukea Suomen 4H-liitolle lasten ja nuorten kalastuskerhojen ja -tapahtumien järjestämiseen eri puolilla Suomea.


Lasten kalastustapahtumiin sopivia palkintoesineitä luvattiin puolestaan lähettää Inattijärven, Nuoramoisten ja Siuruan osakaskunnille sekä Alavuden seudun urheilukalastajille, Kimolan Kalastusseuralle ja Vilppulan Pilkkijöille.


Rapala-rahasto on tukenut jo monen vuoden ajan välinelahjoituksin kouluja, joissa on järjestettyä kalastusopetusta tai kalastuskerhotoimintaa. Tällä kertaa tukea sai kahdeksan koulua.

 • Gumeruksen koulu, Siikajoki

 • Jauhinkankaan alakoulun luontokerho, Oulainen

 • Kesämäen koulu, Lappeenranta

 • Keuruun yhteiskoulun yläkoulun kalastuskerho

 • Lappeenrannan Steinerkoulu

 • Utajärven koulun yläkoulun kalastuskurssi

 • Vieremän kirkonkylän koulu

 • Vuolenkosken koulu84 views